Kim jest ESTP?

Podziel się!

5
(2)

ESTP to jeden z 16 typów osobowości według typologii MBTI. Osoby o typie osobowości ESTP według różnych źródeł stanowią do 4% ogólnej populacji, w tym większość stanowią mężczyźni.

Być może znasz kogoś o typie osobowości, a może sam nim jesteś. Dowiedz się więcej o podstawowych funkcjach kognitywnych, jakie masz w swoim pakiecie osobowości.

Kim jest ESTP?

Typ osobowości ESTP (z j. angielskiego wymawiamy i – es – ti – pi) w terminologii osobowości Myers – Briggs to skrót umożliwiający rozwinięcie charakterystyki od czterech podstawowych cech. Osoby posiadające ten typ osobowości zazwyczaj w swoich działaniach kierują się logiką i szczerością. Dostrzegają z łatwością wszelkie zmiany w ich najbliższym otoczeniu.

ESTP jest typem osobowości, którego głównymi wyznacznikami są:

  • Extraverted (ekstrawersja)
  • Sensing (detekcja)
  • Thinking (myślenie)
  • Perceiving (zauważanie).

Zajrzyj do tego wpisu, gdzie wyjaśniam szczegółowo problematyczność polskich tłumaczeń wszystkich 16 typów osobowości i wyjaśniam, dlaczego nie stosuję wyłącznie polskiej wersji językowej dla tych określeń.

Typ osobowości ESTP to ekstrawertyk

Jedną z podstawowych cech osobowości ESTP jest ekstrawersja (w tym artykule dowiesz się więcej na temat tego, kim jest ekstrawertyk). Oznacza to, że światem realnym jest świat zewnętrzny, z którego pobierasz informacje i dane. Ekstrawertyczna natura sprawia, że energię czerpiesz z czasu spędzanego w świecie zewnętrznym (realnym), zazwyczaj z innymi ludźmi. Uwaga! Niektóre ekstrawertyczne typy osobowości, (np. ENTJ) też czerpie energię ze świata zewnętrznego. Jednak jest to energia raczej z działania i wykonywania zadań, a nie po prostu z interakcji z innymi ludźmi. Tak więc będąc ekstrawertykiem niekoniecznie będziesz czerpać energię ze spotkań towarzyskich.

ESTP potrafią być bardzo zabawni i mieć magnetyzującą wręcz osobowość, co czyni ich bardzo atrakcyjnymi w oczach innych ludzi. Mogą stać się charyzmatycznymi liderami na swoich polach. Ludzie o typie osobowości ESTP są zatopieni w realnym świecie, to świat realny jest dla nich tym istotnym. Fizyczne odczucia, aktywnie prowadzone życie i bycie tu i teraz nie są im obce. Osoby o tym typie osobowości częstoo są sportowcami, performerami czy… politykami.

Ten typ osobowości kieruje się detekcją

Detekcja (Sensing) polega w dużym uproszczeniu na skupieniu się na tym co jest tu i teraz, co się dzieje? Mówimy tu o świecie realnym i fizycznym. Twarde fakty oraz to, co możemy doświadczyć poprzez własne zmysły są ważniejsze niż pomysły i potencjalne możliwości. Dlatego ESTP często potrafi uprościć problem i podjąć działanie, pozostając przy tym obecnym, skupionym i realistycznym.

Często osoby o typie osobowości ESTP są sportowcami, posiadają wysoko rozwiniętą koordynację. Aktywność fizyczna to często ich stan flow. Są zaangażowani w świat realny, rozwiązują problemy tu i teraz. Jest to szczególnie przydatne w nagłych wypadkach, dzięki połączeniu logicznego myślenia z szybkością reagowania.

ESTP podejmuje decyzje w oparciu o logiczne myślenie i fakty

W odróżnieniu do typów osobowości Feeling, ESTP podejmuje decyzje w oparciu o introwertyczne myślenie(Introverted Thinking).

Proces ten pozwala wytworzyć własną integralność poprzez eliminowanie przekonań nielogicznych lub ograniczających.ESTP nie ma problemu z mówieniem o prawdzie, która jest dla niego oczywista, ale wydaje się kompletnie ignorowana przez innych ludzi.

Rozwinięcie funkcji Introverted Thinking nie będzie łatwe dla osoby ekstrawertycznej. Będziesz w stanie bez emocjonalnego balastu dostrzegać logiczne aspekty sytuacji i na tej podstawie podejmować decyzje. Jednak introwertyczne myślenie jest funkcją w pewnym stopniu subiektywną. Pytanie, jakie często sobie zadajesz to na przykład co ma dla mnie sens?

Twoją zaletą – chociaż niejednokrotnie niedocenianą przez otoczenie – jest integralność oraz radykalna szczerość.

Kto jest pełen energii?

Ekstrawertyczna natura ESTP ujawnia się w kontaktach z ludźmi. Wysoki poziom energii ludzi o tym typie osobowości ujawnia się podczas spotkań z innymi. Angażowanie się z w zabawy czy wspólne przedsięwzięcia i rozbawianie towarzystwa poczuciem humoru. To częste zachowania u tego typu osobowości.

Jednak w związkach osoba ta może mieć tendencje do pasywności lub nawet zachowań pasywno – agresywnych. Problemem staje się samo mówienie o problemach. Może to być denerwujące dla partnerów ESTP. Sprawy nie ułatwia trzecia funkcja kognitywna – Ekstrawertyczne Odczuwanie (Extraverted Feeling), która z zasady unika konfliktów i dąży do utrzymania harmonii.

Dlatego też ciepła i miła natura ESTP może być zachwiana w momencie, gdy na horyzoncie pojawia się konflikt albo chociaż różnica zdań.

Oceń post:

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 2

Bądź pierwszy i oceń post!

Przykro nam, że post okazał się nieprzydatny.

Pomóż nam go ulepszyć!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram