16 typów osobowości według MBTI

Podziel się!

5
(1)

Jedną z najpopularniejszych typologii osobowości jest z pewnością 16 typów osobowości według MBTI. Założenia psychologii analitycznej stworzone przez Carla Gustava Junga zostały upowszechnione w przystępnej dla większości ludzi formie testu osobowości i 16 typów osobowości.

Dlaczego warto zrobić test MBTI?

Oryginalny test osobowości według Myers-Briggs może być doskonałym punktem wyjścia do rozwoju osobistego oraz rozwoju kariery. W Polsce niestety ani MBTI ani teorie typów osobowości nie są popularne, a szkoda, ponieważ ich poznanie i zastosowanie na szeroką skalę pozwoliłoby podnieść produktywność i efektywność zarówno jeśli chodzi o edukację, jak i o funkcjonowanie biznesu.

16 typów osobowości według MBTI

W typologii osobowości autorstwa Myers – Briggs wyróżniamy 16 typów osobowości, które posiadają konfigurację funkcji kognitywnych w określonym porządku. Według MBTI każdy z nas otrzymuje coś, co nazywam unikalnym Pakietem Osobowości. W pakiecie dostajemy 4 funkcje kognitywne, dwie pomagające nam odbierać bodźce (przyswajać informacje) i dwie pomagające nam podejmować decyzje (i działania).

Aby łatwiej zrozumieć 16 typów osobowości, stworzono cztery dychotomie, czyli pary przeciwstawnych sobie funkcji. W założeniach Myers – Briggs jedna z funkcji w każdej parze znacząco dominuje. I tak wyróżniamy następujące dychotomie (więcej o polskim tłumaczeniu pojęć przeczytasz tutaj):

 • Introversion vs. Extraversion (Introwersja kontra Ekstrawersja)
 • Sensing vs. iNtuition (Detekcja kontra Intuicja)
 • Thinking vs. Feeling (Myślenie kontra Odczuwanie)
 • Judging vs. Perceiving (Ocenianie kontra Zauważanie)

Więcej o dychotomiach przeczytasz już wkrótce w osobnym artykule.

Podział typów osobowości

Zależnie od konfiguracji wyróżniamy 16 różnych podstawowych typów osobowości. Twoja osobowość jednak składa się oczywiście nie tylko z pierwotnie przypisanych sposobów, w jaki odbierasz świat. Duże znaczenie ma na przykład kultura społeczeństwa, w której się wychowujesz, a także Twoja płeć i związane z nią narzucone wzorce czy rzeczy, które były ważne w Twojej rodzinie pochodzenia (np. punktualność).

W MBTI wyróżniamy 8 ekstrawertycznych i 8 introwertycznych typów osobowości, jednak na świecie według badań dominują ekstrawertycy. Podobnie jest w przypadku pozostałych części Pakietu Osobowości – zdecydowanie przeważają osoby kierujące się Detekcją. Zaś w przypadku Myślenia kontra Odczuwania różnice bardziej zależą od… płci. U mężczyzn preferencja Myślenie dominuje nieznacznie, zaś u kobiet preferencja Odczuwanie dominuje aż u 3/4 populacji. Nieznacznie więcej jest też statystycznie typów osobowości Ocenianie w stosunku do Zauważanie.

Poniżej pokrótce opiszę najczęściej wymienianą charakterystykę dla każdego z 16 typów osobowości według MBTI w podpunktach.

Typ osobowości ENTP

Funkcja dominująca: Ekstrawertyczna Intuicja, funkcja pomocnicza: Introwertyczne Myślenie, funkcja trzeciorzędna: Ekstrawertyczne Odczuwanie, funkcja słaba: Introwertyczna Detekcja.

 • Osobowość ENTP jest innowacyjna, łatwo rozpoznaje wzorce zachowań i potrafi “czytać między wierszami”.
 • Łatwo wychwytuje logiczne nieścisłości, ceni sobie radykalną szczerość i integralność, a do tego potrafi maksymalnie skupić się na zdobywaniu różnych umiejętności.
 • Typ osobowości ENTP odnosi się do przeszłych doświadczeń, czasem może czuć się w potrzasku przeszłości.
 • Nie do końca radzi sobie z opiniami innych ludzi, w obliczu stresu może posługiwać się manipulacją.

Typ osobowości ENFP

Funkcja dominująca: Ekstrawertyczna Intuicja, funkcja pomocnicza: Introwertyczne Odczuwanie, funkcja trzeciorzędna: Ekstrawertyczne Myślenie, funkcja słaba: Introwertyczne Odczuwanie.

 • Osobowość ENFP jest innowacyjna, łatwo rozpoznaje wzorce zachowań i potrafi “czytać między wierszami”.
 • Żyje w odniesieniu do kluczowych wartości, jakie wyznanie, posiada wewnętrzne poczucie pewności.
 • Typ osobowości ENFP zbyt dużą wagę przykłada do wydajności, potrafi wybuchnąć w stresującej sytuacji, ale posiada wewnętrzną motywację do przewodzenia innym.
 • Potrafi czuć się przytłoczony przeszłymi wyborami i łatwo przyjmuje ograniczające przekonania.

Typ osobowości ESTP

Funkcja dominująca: Ekstrawertyczna Detekcja, funkcja pomocnicza: Introwertyczne Myślenie, funkcja trzeciorzędna: Ekstrawertyczne Odczuwanie, funkcja słaba: Introwertyczna Intuicja.

 • Osobowość ESTP potrafi upraszczać problemy i działać, by je rozwiązań, twardo stąpa po ziemi i potrafi być tu i teraz.
 • Łatwo wychwytuje logiczne nieścisłości, ceni sobie radykalną szczerość i integralność, a do tego potrafi maksymalnie skupić się na zdobywaniu różnych umiejętności.
 • Typ osobowości ESTP nie do końca radzi sobie z opiniami innych ludzi, w obliczu stresu może posługiwać się manipulacją.
 • Pragnie życia pełnego sensu, spogląda w przyszłość z obawą, co ona przyniesie. Czasem popada w paranoję.

Typ osobowości ESFP

Funkcja dominująca: Ekstrawertyczna Detekcja, funkcja pomocnicza: Introwertyczne Odczuwanie, funkcja trzeciorzędna: Ekstrawertyczne Myślenie, funkcja słaba: Introwertyczna Intuicja.

 • Osobowość ESFP potrafi upraszczać problemy i działać, by je rozwiązań, twardo stąpa po ziemi i potrafi być tu i teraz.
 • Żyje w odniesieniu do kluczowych wartości, jakie wyznanie, posiada wewnętrzne poczucie pewności.
 • Typ osobowości ESFP zbyt dużą wagę przykłada do wydajności, potrafi wybuchnąć w stresującej sytuacji, ale posiada wewnętrzną motywację do przewodzenia innym.
 • Pragnie życia pełnego sensu, spogląda w przyszłość z obawą, co ona przyniesie. Czasem popada w paranoję.

Typ osobowości INTJ

Funkcja dominująca: Introwertyczna Intuicja, funkcja pomocnicza: Ekstrawertyczne Myślenie, funkcja trzeciorzędna: Introwertyczne Odczuwanie, funkcja słaba: Ekstrawertyczna Detekcja.

 • Osobowość INTJ potrafi wczuć się w perspektywy innych ludzi i z dużym prawdopodobieństwem przewidywać przyszłe wydarzenia.
 • Dokonuje oceny w oparciu o zarządzanie zasobami (np. czas, energia, pieniądze). Naturalnie myśli systemowo, jak również posiada instynkt przywódczy.
 • Typ osobowości INTJ ma własny system wartości, jednak nie potrafi do końca rozumieć i kontrolować własnych emocji.
 • Pewna doza niezręczności w obchodzeniu się z własnym ciałem i narzędziami, łatwo ulega przeciążeniu sensorycznemu.

Typ osobowości INFJ

Funkcja dominująca: Introwertyczna Intuicja, funkcja pomocnicza: Ekstrawertyczne Odczuwanie, funkcja trzeciorzędna: Introwertyczne Myślenie, funkcja słaba: Ekstrawertyczna Detekcja.

 • Osobowość INFJ potrafi wczuć się w perspektywy innych ludzi i z dużym prawdopodobieństwem przewidywać przyszłe wydarzenia.
 • Dokonuje oceny w oparciu o potrzeb innych ludzi, rozumie dynamikę relacji międzyludzkich.
 • Typ osobowości INFJ ma talent do rozwiązywania problemów i pragnie bezpośredniości, ale ma czasem kłopoty z jej stosowaniem.
 • Pewna doza niezręczności w obchodzeniu się z własnym ciałem i narzędziami, łatwo ulega przeciążeniu sensorycznemu.

Typ osobowości ISTJ

Funkcja dominująca: Introwertyczna Detekcja, funkcja pomocnicza: Ekstrawertyczne Myślenie, funkcja trzeciorzędna: Introwertyczne Odczuwanie, funkcja słaba: Ekstrawertyczna Intuicja.

 • Osobowość ISTJ to osoba, na której można polegać, jest ostrożna i ceni sobie tradycje – zarówno te już istniejące, jak i tworzy nowe.
 • Dokonuje oceny w oparciu o zarządzanie zasobami (np. czas, energia, pieniądze). Naturalnie myśli systemowo, instynkt przywódczy.
 • Typ osobowości ISTJ ma własny system wartości, jednak nie potrafi do końca rozumieć i kontrolować własnych emocji.
 • Podejrzliwie podchodzi do nowych doświadczeń, często ma poczucie lęku w stresujących sytuacjach i tendencje do widzenia katastrof.

Typ osobowości ISFJ

Funkcja dominująca: Introwertyczna Detekcja, funkcja pomocnicza: Ekstrawertyczne Odczuwanie, funkcja trzeciorzędna: Introwertyczne Myślenie, funkcja słaba: Ekstrawertyczna Intuicja.

 • Osobowość ISTJ to osoba, na której można polegać, jest ostrożna i ceni sobie tradycje – zarówno te już istniejące, jak i tworzy nowe.
 • Dokonuje oceny w oparciu o potrzeb innych ludzi, rozumie dynamikę relacji międzyludzkich.
 • Typ osobowości ISFJ ma talent do rozwiązywania problemów i pragnie bezpośredniości, ale ma czasem kłopoty z jej stosowaniem.
 • Podejrzliwie podchodzi do nowych doświadczeń, często ma poczucie lęku w stresujących sytuacjach i tendencje do widzenia katastrof.

Typ osobowości INTP

Funkcja dominująca: Introwertyczne Myślenie, funkcja pomocnicza: Ekstrawertyczna Intuicja, funkcja trzeciorzędna: Introwertyczna Detekcja, funkcja słaba: Ekstrawertyczne Odczuwanie.

 • Osobowość INTP łatwo wychwytuje logiczne nieścisłości, ceni sobie radykalną szczerość i integralność, a do tego potrafi maksymalnie skupić się na zdobywaniu różnych umiejętności.
 • Osoba ta jest innowacyjna, łatwo rozpoznaje wzorce zachowań i potrafi “czytać między wierszami”.
 • Typ osobowości INTP pamięta przeszłość i jej wpływ na teraźniejszość, docenia też rutynę, ale ma problem z jej stosowaniem.
 • Nie do końca wie, jak utrzymać relacje międzyludzkie i pilnować swojej reputacji, pragnie jednak społecznej akceptacji.

Typ osobowości INFP

Funkcja dominująca: Introwertyczne Odczuwanie, funkcja pomocnicza: Ekstrawertyczna Intuicja, funkcja trzeciorzędna: Introwertyczna Detekcja, funkcja słaba: Ekstrawertyczne Myślenie.

 • Osobowość INFP żyje w odniesieniu do kluczowych wartości, jakie wyznanie, posiada wewnętrzne poczucie pewności. Często lubi sztukę i umie żonglować emocjami.
 • Osoba ta jest innowacyjna, łatwo rozpoznaje wzorce zachowań i potrafi “czytać między wierszami”.
 • Typ osobowości INFP pamięta przeszłość i jej wpływ na teraźniejszość, docenia też rutynę, ale ma problem z jej stosowaniem.
 • Problemy z tworzeniem efektywnych systemów, pod presją próbuje agresywnej kontroli, jednak ma wewnętrzne pragnienie działania.

Typ osobowości ISTP

Funkcja dominująca: Introwertyczne Myślenie, funkcja pomocnicza: Ekstrawertyczna Detekcja, funkcja trzeciorzędna: Introwertyczna Intuicja, funkcja słaba: Ekstrawertyczne Odczuwanie.

 • Osobowość ISTP łatwo wychwytuje logiczne nieścisłości, ceni sobie radykalną szczerość i integralność, a do tego potrafi maksymalnie skupić się na zdobywaniu różnych umiejętności
 • Osoba ISTP będąca jednym z 16 typów osobowości według MBTI potrafi upraszczać problemy i działać, by je rozwiązań, twardo stąpa po ziemi i potrafi być tu i teraz.
 • Typ osobowości ISTP planuje lepszą przyszłość, jednak może źle interpretować znaczenie zdarzeń. Może też popadać w paranoję w poczuciu zagrożenia.
 • Nie jest pewna, jak utrzymać relacje i własną reputację, zdarzają się wybuchy emocji pod wpływem stresu.

Typ osobowości ISFP

Funkcja dominująca: Introwertyczne Odczuwanie, funkcja pomocnicza: Ekstrawertyczna Detekcja, funkcja trzeciorzędna: Introwertyczna Intuicja, funkcja słaba: Ekstrawertyczne Myślenie.

 • Osobowość ISFP żyje w odniesieniu do kluczowych wartości, jakie wyznanie, posiada wewnętrzne poczucie pewności. Często lubi sztukę i umie żonglować emocjami.
 • Osoba ISFP potrafi upraszczać problemy i działać, by je rozwiązań, twardo stąpa po ziemi i potrafi być tu i teraz.
 • Typ osobowości ISFP planuje lepszą przyszłość, jednak może źle interpretować znaczenie zdarzeń. Może też popadać w paranoję w poczuciu zagrożenia.
 • Problemy z tworzeniem efektywnych systemów, pod presją próbuje agresywnej kontroli, jednak ma wewnętrzne pragnienie działania.

Typ osobowości ENTJ

Funkcja dominująca: Ekstrawertyczne Myślenie, funkcja pomocnicza: Introwertyczna Intuicja, funkcja trzeciorzędna: Ekstrawertyczna Detekcja, funkcja słaba: Introwertyczne Odczuwanie.

 • Osobowość ENTJ dokonuje oceny w oparciu o zarządzanie zasobami (np. czas, energia, pieniądze). Naturalnie myśli systemowo, instynkt przywódczy.
 • Osoba ta potrafi wczuć się w perspektywy innych ludzi i z dużym prawdopodobieństwem przewidywać przyszłe wydarzenia.
 • Typ osobowości ENTJ lubi sensoryczną stymulację, realistycznie postrzega świat, ale niekoniecznie sobie, zarządza własnym wizerunkiem.
 • Osoba typu ENTJ nie przepada za introspekcją, może czuć się emocjonalnie zagubiona, posiada często duszę artystyczną.

Typ osobowości ENFJ

Funkcja dominująca: Ekstrawertyczne Odczuwanie, funkcja pomocnicza: Introwertyczna Intuicja, funkcja trzeciorzędna: Ekstrawertyczna Detekcja, funkcja słaba: Introwertyczne Myślenie.

 • Osobowość ENFJ jako jeden z 16 typów osobowości według MBTI dokonuje oceny w oparciu o potrzeb innych ludzi, rozumie dynamikę relacji międzyludzkich.
 • Osoba ta potrafi wczuć się w perspektywy innych ludzi i z dużym prawdopodobieństwem przewidywać przyszłe wydarzenia.
 • Typ osobowości ENFJ lubi sensoryczną stymulację, realistycznie postrzega świat, ale niekoniecznie sobie, zarządza własnym wizerunkiem.
 • Osoba typu ENFJ może w sytuacjach stresowych stać się nadmiernie krytyczna lub kłamliwa, ma jednocześnie poczucie autonomii i pewności siebie.

Typ osobowości ESTJ

Funkcja dominująca: Ekstrawertyczne Myślenie, funkcja pomocnicza: Introwertyczna Detekcja, funkcja trzeciorzędna: Ekstrawertyczna Intuicja, funkcja słaba: Introwertyczne Odczuwanie.

 • Osobowość ESTJ dokonuje oceny w oparciu o zarządzanie zasobami (np. czas, energia, pieniądze). Naturalnie myśli systemowo, a także posiada instynkt przywódczy.
 • Osobowość ESTJ to osoba, na której można polegać, jest ostrożna i ceni sobie tradycje – zarówno te już istniejące, jak i tworzy nowe.
 • Typ osobowości ESTJ kreatywnie rozwiązuje problemy, jednak może mieć trudności z rozróżnieniem kiedy dokonywać zmian, a kiedy zaakceptować sytuację.
 • Osoba ta nie przepada za introspekcją, może czuć się emocjonalnie zagubiona, posiada często duszę artystyczną.

Typ osobowości ESFJ

Funkcja dominująca: Ekstrawertyczne Odczuwanie, funkcja pomocnicza: Introwertyczna Detekcja, funkcja trzeciorzędna: Ekstrawertyczna Intuicja, funkcja słaba: Introwertyczne Myślenie.

 • Typ ESFJ dokonuje oceny w oparciu o potrzeb innych ludzi, rozumie dynamikę relacji międzyludzkich.
 • Osobowość ESTJ to osoba, na której można polegać, jest ostrożna i ceni sobie tradycje – zarówno te już istniejące, jak i tworzy nowe.
 • Typ osobowości ESTJ kreatywnie rozwiązuje problemy, jednak może mieć trudności z rozróżnieniem kiedy dokonywać zmian, a kiedy zaakceptować sytuację.
 • Osoba tego typu może w sytuacjach stresowych stać się nadmiernie krytyczna lub kłamliwa, ma jednocześnie poczucie autonomii i pewności siebie.

Oceń post:

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen: 1

Bądź pierwszy i oceń post!

Przykro nam, że post okazał się nieprzydatny.

Pomóż nam go ulepszyć!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 odpowiedzi na “16 typów osobowości według MBTI”

 • Zofia Piątkowska
  31 grudnia 2021 w 14:09

  Dziekuję za ten wpis. Przeczytałam, a teraz jest czas na zastanowienie jakim jestem typem osobowości. Z okazji zbliżającego się Nowego Roku proszę przyjąć życzenia zdrowia, szczęścia, realizacji planów i harmonii na codzień. Udanego sylwestra.

  • 3 stycznia 2022 w 07:59

   Dziękuję pięknie za miłe słowa i życzenia – wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku! Typ osobowości można sprawdzić w jednym z wielu dostępnych darmowych testów online (w języku angielskim).

Instagram